Badania nieniszczące wyrobów hutniczych

oraz wykonanych z nich konstrukcji i urządzeń

W zakres oferowanych usług wchodzą następujące badania:


 • penetracyjne;
 • magneto – proszkowe;
 • ultradźwiękowe pomiary grubości grubościomierzem;
 • ultradźwiękowe pomiary grubości defektoskopem;
 • badanie ultradźwiękowe złączy spawanych;
 • badanie ultradźwiękowe wyrobów hutniczych;
 • badania laboratoryjne nieniszczące zleconych partii materiału lub przedstawionych do analizy próbek;
 • określenie prawdopodobnego gatunku materiału w przypadku utraty pewności metodą iskrową;


 • Wykonujemy we własnym zakresie na życzenie klienta, stosowne próbki do badań z dostarczonych kawałków materiału podlegającego kontroli.
  Termin i miejsce wykonania zleceń do uzgodnienia na terenie całego kraju.
  Prace wykonywane są przez uprawnionych pracowników posiadających aktualne certyfikaty i każdorazowo potwierdzane stosownymi dokumentami honorowanymi przez Urzędy Dozorów Technicznych lub ich odpowiedniki w UE.